06 травня 2020

До Дня пам’яті та примирення

Запрошуємо відвідати онлайн-виставку «У лавах Об’єднаних Націй», яку Національний музей історії України у Другій світовій війні експонує до 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі та Перемоги над нацизмом і фашизмом.
Виставка складається із семи розділів:
  • Епілоги війни
  • Український рід
  • За вашу і нашу свободу
  • Спільним фронтом
  • Порятунок. Віра. Свобода
  • З руїн
  • Після епілогів


23 березня 2020

НОВІ   НАДХОДЖЕННЯ


 Морщавка Ю. О. Антологія. Казка в шкільному курсі літератури: посіб. для 5-6 кл. закл. загал, серед, освіти / автор-упор. Ю. О. Морщавка. - Харків: Соняшник, 2019. - 304 с.: іл. - (Серія «Шкільна бібліотека»).
   Посібник  охоплює на­вчальний матеріал українською мовою, передбачений навчальними програ­мами в шкільному курсі літератури (української, зарубіжної, національних меншин), для обов’язкового/додаткового (самостійного/позакласного) читання. Містить українські народні казки та казки українських пись­менників, казки народів світу та казки представників етнічних спільнот, які проживають на території України. Словнички, наведені на сторінках книги, пояснюють маловідомі чи діалектні слова у творах, а також розкривають сим­волізм окремих елементів казок у різних культурних традиціях.
Антологія може використовуватись під час вивчення літератури, культур різних народів, їх фольклору на уроках та в позаурочний час у закладах за­гальної середньої освіти.


Гільберт Т.Г. Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття : посіб. для 5-6 кл. закл. заг. серед. освіти / Т.Г.Гільберг, Ю.В.Лис, В.В.Совенко. - Харків : Соняшник, 2019. - (Серія "шкільна бібліотека").
   Посібник містить додатковий пізнавальний матеріал до уроків із природознавства й географії. У ньому наведено історії про відкриття різних географічних об'єктів, цікаві факти з різних розділів географії, деякі факти щодо природних явищ із науковим обгрунтуванням, інструкції для виконання експериментів. Він стане в нагоді для урізноманітнення навчального процесу, а також для підготовки предметних тижнів, географічних свят, конкурсів тощо.


Каліберда М. С. Захопливий світ біології: посіб. для 5-6 кл. закл. загал. серед. освіти / М. С. Каліберда, В. В. Панов, М. А. Чайковська; за ред. Р. В. Шаламова. - Харків: Соняшник, 2019. - 240 с.: іл. - (Серія «Шкільна бібліотека»).
   Навіщо рослинам вода? За яких умов фотосинтез відбувається найефективніше? Від чого залежить пухкість хлібу? Чому гриби ростуть поряд із рослинами? Для пошуку відповідей на ці та інші запитання читачам і чи­тачкам запропоновані описи численних досліджень: експериментів, спосте­режень, моделювань. Усі види практичної діяльності не потребують склад­ного лабораторного обладнання й можуть бути здійснені навіть у домашніх умовах із використанням доступних реактивів. Кожна тема містить запитан­ня, відповідаючи на які можна розвинути свої мисленнєві навички, навчи­тися аналізувати тримані дослід,ним шляхом результати, шукати причини подій і підсумовувати спостереження. У кінці параграфів наведено додаткові запитання, завдяки яким отримані знання вдасться не лише застосувати, а й розширити.


Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури : посіб. для 5-6 кл. закл. заг. серед. освіти / авт.-упоряд. М. Чумарна. - Львів : Світ, 2019. - 128 с.: іл. - (Серія "Шкільна бібліотека").
    Міфологічні розповіді, які дійшли до нас, - це не завжди розповіді про тих, хто жив на початку світу. Бо лише на території нашої України знаходять сліди великих міст і поселень віком до 40 і більше тисяч років.
Але для нас міфи і казки цікаві тим, що вони доносять відгомін із глибо­кого минулого і приховують у собі велику мудрість наших предків.
Світову скарбницю міфів можна умовно поділити на основні види:
міфи про створення світу, які оповідають про походження космосу, землі, походження небесних світил, сузір’їв; міфи про зародження людства; міфи про героїв-деміургів, що розповідають про діяння героїв, облаштування ними світу для життя людей; міфи про світовий потоп як покарання богів, під час якого рятуються і люди, гідні започаткувати нове людство; міфи про відродження світу і закони безсмертя.
Ці міфи в різних варіантах побутують на всіх континентах нашої планети. Вони дивовижно схожі між собою, хоча несуть на собі відбиток світоглядно-релігійних уявлень різних народів. По-різному називаються найвищі божества, причетні до творення світу, але всі вони мають спільні риси, що вказують на знання про універсальні закони всесвіту.


Бандровський О. Г. Цікаві факти з історії давніх часів : посіб. для 5-6 кл. закл. заг. серед. освіти / О. Г. Бандровський. - К.: Генеза, 2019. - 176 с.: іл. - (Серія "шкільна бібліотека").
   Книжка, сторінками якої можна подорожувати не лише у просторі - країнами, містами чи селами, а й у часі. Найвіддаленіша мандрівка в інші епохи - це подорож в античні часи. Ви зможете відчути себе і мандрівниками, і слідчими, і вченими, адже пізнання подій стародавньої історії потребує уваги, наполегливості й зацікавленості. Дізнаєтесь безліч нових імен і географічних назв, невідомих вам раніше фактів і подій.Сучасна художня література: посіб. для 5-6 класів заклад. загал. серед. освіти / упоряд. О. Ніколенко, Л. Мацевко-Бекерська, Л. Сакович та ін. – К. : Гра­мота, 2019. - 224 с. – (Серія «Шкільна бібліотека»).
   Запрошуємо зануритися в захопливий світ сучасної літератури, де на вас чекають цікаві пригоди та яскраві персонажі, які вміють долати перешкоди й досягати поставленої мети.
У посібнику вміщені художні твори сучасних авторів відповідно до навчальних програм з української та зарубіж­ної літератур (для закладів з українською мовою навчання), інтегрованого курсу «Література» (для закладів з навчанням мовами національних меншин). Художні твори представлені в українських перекладах, що сприяє підвищенню рівня воло­діння державною мовою. Тексти подано повністю, скорочено або в ключових епізодах (чи уривках). У виданні також є ін­формація про письменників, аналіз основних сюжетних ліній та образів, коментарі, пояснення незрозумілих елів. Посібник не повторює зміст підручників, а доповнює їх новими матеріа­лами. 

Терещенко В. М. Навчально-методичний посібник : Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти / В. М. Терещенко, А. О. Панченков. - Харків : Соняшник, 2019. - 256 с.
   У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схва­леного Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів.
Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти й усіх, хто використовує Український правопис у професійній практиці.

Овчарук О.В. Основи споживчих знань. Споживча етика : посіб. для 5-6 класів закл. загал. серед. освіти / О.В.Овчарук, Л.М.Пужайчереда. - К.: : Літера ЛТД, 2019. - (Серія "Шкільна бібліотека").
Перед вами книжка, яка розповість про життя у світі товарів і послуг, що оточують нас щоденно. Ви дізнаєтеся про те, як потрібно знаходити і купувати товари й послуги, як поводитись у супермаркеті та як обирати необхідну річ або продукт спожи­вання. В цій книжці ви знайдете поради та інформацію, що дадуть вам можливість бути компетентними у ваших пошуках, а це: інформація про товар, його ціну, якість, корисність; інформація про те, де і як знайти необхідну продукцію; яким чином і для чого використати придбану річ. Ця книжка - про етику споживання, про ваше ставлення до різноманітного сві­ту послуг і товарів. Вона полягає в тому, як саме ви ставитеся до продукту, чи вважаєте його якісним і потрібним саме для вас, чи знаєте правила споживання та поведінки в оточенні, пов’язаному зі світом товарів і послуг, а також чи вмієте й чи готові захисти­ти себе від порушення прав споживача.
Ця книжка допоможе вам, вашим друзям і рідним дізнатися, як перевірити якість товару та послуги і не потрапити у складну й небезпечну ситуації на ринку, у супермаркеті та повсякденно­му житті, що пов’язане зі споживчим вибором.
Ви також зможете перевірити себе в різноманітних вправах і завданнях, дізнатися, чи добре орієнтуєтеся у світі товарів і по­слуг.
Ви маєте знати про свої споживчі права та вміти захищати їх.