Бібліографічна сторінка

Твори М.Смоленчука:

          Блакитні вежі [Текст]: хрестоматія / упор. В. Бондар. – Кіровоград: Мавік, 2009. – 408 с.: портр.
        Із степів полинових [Текст]: Фольклорні записи Миколи Смоленчука / Кіровоградська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури; Укл. Олег Бабенко. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2002. – 109 с.: портр.
     Смоленчук, М. К. Білі бланкети [Текст]: історичний роман / М. К. Смоленчук. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2015. – 452 с.
        Смоленчук М. Марко Кропивниький і його рідний край [Текст] / М.Смоленчук. – К.: Мистецтво, 1971. – 75 с.
        Смоленчук М. Ой літав орел [Текст] / М. Смоленчук. – Одеса: Маяк, 1969. – 282 с.
        Смоленчук М. К. Родня: історична повість [Текст] / М. К. Смоленчук. – Одеса: Маяк, 1968. –127с.
        Смоленчук М. Сиве покоління [Текст] / М. Смоленчук. – Одеса: Маяк, 1965. – 348 с.
        Смоленчук М .К. Спепи полинові [Текст]: біографічна повість / М. Смоленчук. – К.: Рад.письменник, 1961. – 245 с.
        Смоленчук М. К. Спепівчани [Текст]: історична повість / М. Смоленчук. – К.: Дитвидав УРСР, 1963. – 106 с.
        Смоленчук М. К. Хутір Надія. Державний заповідник садиба-музей І. К. Карпенка-Карого (Тобілевича): нарис – Дніпропетровськ: Промінь, 1967. – 2

Книги про М.Смоленчука:

        Бабенко, Олег Олександрович. Самоцвіти степів полинових. Із спостережень над творчістю видатних земляків [Текст] / Олег Бабенко. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2012. – 225 с.: портр., іл., фото. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
        Гусейнов, Григорій Джамалович. Незаймані сніги: п’ятнадцять мандрівних історій [Текст]: [документальні повісті]: в 3 кн. / Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2010 – Кн. 2. – 559 с.: портр., фото.
        Кіровоградщина у дзеркалі часу: літературне мистецтво = Кировоградщина в зеркале времени: литературное искусство = Kirovohrad in the mirror of time: literary arts: фотоальбом / авт.-укл. Олександр Чуднов, Олег Бабенко, авт. ідеї Євгенія Шустер [та ін.]; за заг. ред. Олександра Чуднова. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 73 с.: портр., фото, іл.

Публікації про М.Смоленчука:

        Бабенко О. Письменнику й ученому Миколі Смоленчуку виповнилося б 80 [Текст] / О. Бабенко // Кіровоградська правда. – 2007. – 6 липня. – С. 5.
        Базака Р. "Якби було побільше Смоленчуків, ми б жили в іншому місті" [Текст] / Р. Базака // Нова газета. – 2016. – 7 квітня. – С. 11.
        Бондар В. Смутна година М. Смоленчука / В. Бондар // Степ. – 1995. – № 1. – С. 23–26.
        Корінь Т. Микола Смоленчук повертається... [Текст] / Т. Корінь // Кіровоградська правда. – 2008. – 25 січня. – С. 1.
        Кудря С. Чотири зали – чотири епохи: 18 травня – Міжнародний день музеїв [Текст] / С. Кудря // Кіровоградська правда. – 2009. – 19 травня. – С. 6.
        Куценко Л. Із сивого покоління: спогад-роздум з нагоди 70-річчя письменника Миколи Смоленчука [Текст] / Л. Куценко // Народне слово. – 1997 – 3 липня. – С. 5.
        Левочко В. Возвращения Николая Смоленчука [Текст] / В. Левочко // Ведомости Плюс. – 2008. – 1 февраля. – С. 8: фото.
        Левочко В. Дружина письменника [Текст] / В. Левочко // Кіровоградська правда. – 2008. – 12 лютого. – С. 6.
        Легка В. Матері письменників-земляків [Текст] / В. Легка // Освітянське слово. – 2010. – липень-серпень. – С. 4.
        Марко, В. "Тільки добро породжує добро..." [Текст]: ці слова сказав Микола Смоленчук у нашій останній розмові / В. Марко // Кіровоградська правда. – 1997. – 5 липня. – С. 3.
         Матівос Ю. Перша школа прем’єра [Текст] / Ю. Матівос // Вечірня газета. – 2011. – 25 березня. – С. 7.
        Поздняк Г. Полуниці з його саду [Текст] / Г. Поздняк // Кіровоградська правда. – 1993. – 8 квітня. – С. 3.
        Поліщук В. Він не зраджував принципам [Текст] / В. Поліщук // 21-й канал. – 2016. – 14 квітня. – С. 10.
        Ревва Т. Він переймався долею краю [Текст] / Т. Ревва // Молодіжне перехрестя. – 2007. – 5 липня. – С. 9: фото.
        Романов С. "Дон Кіхот із Бобринця" – штрихи життєвого і творчого шляху Миколи Смоленчука / С. Романов // Волинь філологічна: текст і контекст. Портрет кафедри української літератури у часі: зб. наук. пр. / упоряд. І. М. Констанкевич. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – №13. – 90-101.
        Романюк Н. Пам’яті "буржуазного націоналіста" [Текст] / Н. Романюк // Народне слово. – 2008. – 26 січня. – С. 1.
        Тобілевич В. Йому виповнилося б 80...: До роковин від дня народження Миколи Смоленчука [Текст] / В. Тобілевич // Молодіжне перехрестя. – 2007. – 23 серпня. – С. 9: фото.
        Шепель Ф. Вор – рецидивист или диссидент? [Текст] / Ф. Шепель // Украина-Центр. – 2009. – 23 апреля. – С. 9.


Ресурси Інтернет:


       Літописець і дослідник культурної історії краю [Електронний ресурс] // Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://librarychl.kr.ua/kn_in/smolen4uk/smolen4uk.php – Назва з екрана. – (Дата звернення 10.04.2020).
     Романов С. "Дон Кіхот із Бобринця" – штрихи життєвого і творчого шляху Миколи Смоленчука [Електронний ресурс] / С. Романов // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2012. – Вип. 13. – С. 90-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2012_13_15. – Назва з екрана. – (Дата звернення 10.0.2017).
        Смоленчук Микола Кузьмович [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія: [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki/Смоленчук_Микола_Кузьмович – Назва з екрана. – (Дата звернення 10.04.2020).
      Смоленчук Микола Кузьмович [Електронний ресурс] // ОУНБ ім. Д. І. Чижевського: Видатні особистості Кіровоградщимни [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://wiki.library.kr.ua/index.php/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 – Назва з екрана. – (Дата звернення 10.04.2020).


Немає коментарів:

Дописати коментар